Qatar

Markus reklambyrå var igång med att ta fram en ny hemsida åt Qstar energi. De hade tankar på att göra en rymd-kampanj med en tankbil på månen. Då kom de på att man kanske kunde göra detta rörligt med en film istället för en stillbild. Såhär blev resultatet.

Se det live på qstarenergi.se