WEBKINGS PLATTFORM

Webking skapar digitala lösningar till sina kunder för att göra dem mer konkurrenskraftiga och lönsamma.

Vi fick uppdraget att ta fram en ide och koncept utifrån webkings grafiska profil. Webking fick under hela projektets gång ta del av framtaget material.