WEBKING

Webking skapar digitala lösningar till sina kunder för att göra dem mer konkurrenskraftiga och lönsamma.

Vi fick uppdraget att ta fram en ide och koncept utifrån webkings grafiska profil. Webking fick under hela projektets gång ta del av framtaget material.

Kommentarer från kund

"Vi kom i kontakt med Dreambay för att skapa en reklamfilm. Från första mötet till leverans har Gustav på Dreambay lyssnat in våra tankar och ideer. Resultatet överträffade vår förväntan och vi är väldigt nöjda med det färdiga resultatet."
Robert Jansz
Grundare av Webking